SMSowy dziennik z podróży rowerowej - Rumunia 2009

Oto Rumunia...gdzieś tam pognają ogniste rydwany

Taki jest plan wyjazdu, a właściwie dwa plany (format PDF): pierwszy plan i drugi plan.
Co z tego wyjdzie to się okaże. Na tej stronie się okaże bo to taki pseudo travel blog LIVE
Wraz z postępem wycieczki (głównie w miejscach biwaków) pojawiać się bedą takie symbole.
Wskazują one na mapie miejsca skąd wysłano wiadomość, kliknięcie w symbol otworzy jej treść